Nieuwe vacature

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

11-10-2018

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT21853
Omgeving: Odijk
Startdatum: 17 december 2018 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2019
Optie op verlenging: Ja, maximaal 12 maanden.
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 43 van 2018.
Sluitingsdatum: Donderdag 18 oktober 2018 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior ICT Adviseur / Projectmanager voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De IV-organisatie (Informatie Voorziening) van de opdrachtgever staat voor de continue uitdaging om de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor de organisatie te verbeteren, te harmoniseren, te standaardiseren dan wel te vernieuwen. Binnen deze context bestaan er zogenaamde Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s). Dit zijn ICT oplossingen voor decentrale informatiebehoeften van de operatie. Binnen het programma EBO’s wordt invulling gegeven aan de transitie van deze applicaties naar de informatiehuishouding van de organisatie. Deze transitie wordt met behulp van diverse ICT project gerealiseerd.

Doelstelling
Als senior adviseur / senior projectmanager geef je leiding aan één of meerdere ICT projecten en ben je in die hoedanigheid een sparringpartner van de programmamanager.

Verantwoordelijkheden

 • Als eindverantwoordelijke zorgt de senior projectmanager voor de dagelijkse aansturing van complexe ICT infrastructuur projecten op gebied van o.a. Microsoft / IBM / Oracle. De senior projectmanager zorgt voor het inrichten van de projectorganisatie en een adequate bezetting van de functies. Hij stelt met de betrokken disciplines een projectplan op en stuurt op een efficiënte en doelgerichte voorgang wat betreft de projectscope, de kwaliteit en de voortgang. Hij zorgt voor een actieve betrokkenheid van de stakeholders op tactisch en strategisch niveau.
 • De senior projectmanager zorgt ervoor dat de resultaten goed worden geborgd in de staande beheerorganisatie. Hij zorgt hierin voor een goede afstemming op alle niveaus en betrokken disciplines (sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit en politiek-bestuurlijk bewustzijn).
 • De senior projectmanager geeft leiding aan de specialisten binnen de projecten en is als senior adviseur een belangrijke sparringpartner voor de programmamanager rondom ICT - en inrichtingsvraagstukken. Hij rapporteert aan de programmamanager EBO’s.

Taken/werkzaamheden:

 • Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van portfolio van complexe ICT projecten.
 • Zorgdragen voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
 • Sturen op resultaat en zorgen voor de productieve inzet van de projectmedewerkers.
 • Overleg en afstemming binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • Verantwoordelijk voor actief betrekken stakeholders.
 • Adviseren programmamanager op ICT - en inrichtingsvraagstukken.
 • Operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding, bij voorkeur technische ICT (overleggen van diploma is vereist).
 • Je beschikt over minimaal 15 jaar werkervaring als ICT Projectmanager van complexe (sterk organisatorische) ICT projecten. In deze trajecten heb je ervaring opgedaan met ketensamenwerking en outsourcingstrajecten.
 • Je beschikt over minimaal 10 jaar werkervaring als senior organisatieadviseur in politiek bestuurlijke en complexe organisatie, waarbij kennis en ervaring is opgedaan met organisatie inrichting en –sturing.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met werken op directieniveau.
 • Je beschikt over ervaring met verandermanagement bij een organisatie met minimaal 10.000 medewerkers, bijvoorbeeld met de inbedding van nieuwe processen.
 • Je beschikt over kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen 3 jaar.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring met infrastructurele projecten op het gebied van Microsoft / IBM / Oracle (weging 20%).
 • Je beschikt over ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (weging 20%).
 • Je beschikt over ervaring met een coachende stijl van leidinggeven (bijvoorbeeld aangetoond d.m.v. aanvullende leiderschapstraining(en)) (weging 20%).
 • Je beschikt over ervaring met het creëren van een gemeenschappelijk richting in speelveld met stakeholders waar uiteenlopende belangen spelen (weging 20%).
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring binnen grote overheidsorganisaties (weging 20%).

Competenties:

 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.