Manager Buitenruimte 20 u p/w

Locatie

Doorn

Publicatiedatum

15-05-2018

Publicatie eindigt

23-05-2018

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT19548
Omgeving: Doorn
Startdatum: 1 juni 2018
Duur / Einddatum: 31 augustus 2018
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20 (gemiddeld, per week kan dit variëren)
Intakegesprek: woensdag 30 mei 2018.
Sluitingsdatum: woensdag 23 mei 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Manager Buitenruimte voor gemiddeld 20 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Voor de duur van de opdracht zijn de werkzaamheden binnen het MT van de opdrachtgever verdeeld en vragen we van jou focus op de volgende dingen:

- Gemeentelijk Rioleringsplan, Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan, vernieuwing openbare verlichting
- Deelname portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Mobiliteit
- Contractvorming ingenieursdiensten
- Planning en Controlcyclus, opstellen begroting
- Lopend contractmanagement
- Groenberaad
- Bedrijfsvoering (algemeen management, aansturing teamleiders, kwesties met inwoners)
- Concern/ MT-aangelegenheden. U bent agendalid van het MT.

Loop jij warm voor een leefbare, schone en duurzame buitenruimte? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor het managementteam zijn wij op zoek naar een Manager met hart voor de openbare ruimte.

Thema Buitenruimte heeft als doel een veilige, schone en functionele openbare ruimte, waar onze inwoners, ondernemers en gasten prettig gebruik van maken. De gemeente ontleent haar identiteit vooral aan cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden. Deze waarden vinden wij belangrijk en wij houden er bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling rekening mee. Uitgangspunten daarbij zijn samenwerking met de inwoners, kwaliteit van het beheer en onderhoud en scherp op de financiën, De manager geeft vorm aan de strategie van het thema, de blik is gericht op de samenleving en trends bij andere gemeenten

Wat ga jij doen?
Je geeft leiding aan het thema Buitenruimte, waar 64 medewerkers, verdeeld over 4 teams, werken aan een schone en duurzame openbare ruimte en een efficiënte en duurzame verwerking van afval. Als lid van het gemeentelijk managementteam stuur je samen met je collega MT-leden de organisatie op integrale wijze aan. Je aandacht is daarbij gericht op het optimaliseren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, de samenwerking met onze maatschappelijke partners, het ondersteunen van en adviseren aan het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van B&W), en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wat breng jij mee?
Uiteraard heb je brede kennis van en ervaring met alle facetten van de openbare ruimte, maar je hebt vooral ook oog voor het grotere geheel. Dat betekent dat je in staat bent over de grenzen van je eigen thema heen te kijken en het bredere belang van de gemeente voorop stelt. Je voelt je thuis in een netwerkorganisatie, waar flexibele rollen en wisselende samenwerkingsverbanden belangrijker zijn dan hiërarchische lijnen en vaste functieomschrijvingen. Je geeft ruimte en vertrouwen aan je teamleiders en medewerkers, en stimuleert hen om het beste uit zichzelf te halen. Jouw rol binnen het thema richt zich op de grote lijnen en op de verbinding met andere thema’s en met de politiek. Je beschikt over de communicatieve vaardigheden om met verschillende actoren om te gaan, zoals medewerkers, inwoners en bestuur. Je bent resultaatgericht en zorgt dat je “zaken voor elkaar krijgt” zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen (hard op het resultaat, zacht op de relatie).

Verder beschik je als vanzelfsprekend over:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring als manager
 • Een ’politieke antenne’ en ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming
 • De drive om kansen voor vernieuwing te signaleren en deze door te voeren
 • Kennis van bedrijfsvoering en affiniteit met interne processen

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een academisch opleidingsniveau.
 • Je hebt ervaring in de rol van Manager.
 • Je bent per 1 juni 2018 beschikbaar voor 20 uur per week.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je woont binnen 30 km (bij voorkeur binnen de 15 km) van de gemeente vandaan (i.v.m. duurzaamheid/CO2 uitstoot).
 • Je hebt brede kennis en minimaal 5 jaar ervaring (bij voorkeur 10 jaar of meer) van alle facetten van Openbare Ruimte.
 • Je hebt 5 jaar of meer ervaring in de rol van Manager.
 • Je hebt ervaring met uitvoering van gemeentelijke rioleringsplannen.
 • Je hebt ervaring met uitvoering van gemeentelijke Verkeer- en vervoersplannen.
 • Je hebt ervaring met contractvorming en contractmanagement.
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering (algemeen management, aansturing teamleiders, kwesties met inwoners).

Competenties:

 • In staat bent over de grenzen van je eigen thema heen te kijken.
 • Het bredere belang van de gemeente voorop stellen.
 • Je voelt je thuis in een netwerkorganisatie.
 • Goed om kunnen gaan met flexibele rollen en wisselende samenwerkingsverbanden.
 • Je geeft ruimte en vertrouwen aan je teamleiders en medewerkers.
 • Je stimuleert hen om het beste uit zichzelf te halen.
 • Gericht op de grote lijnen en op de verbinding met andere thema’s en met de politiek.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Resultaatgericht.
 • In staat om “zaken voor elkaar te krijgen” zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen (hard op het resultaat, zacht op de relatie).
 • Een ’politieke antenne’ en ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming.
 • De drive om kansen voor vernieuwing te signaleren en deze door te voeren.
 • Affiniteit met interne processen.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.