Leden van het College voor de Rechten van de Mens (vervuld)

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

19-07-2018

Opdrachtgever

Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor het College voor de Rechten van de Mens is Aardoom & de Jong op zoek naar drie nieuwe collegeleden. Bent u een goede jurist of mensenrechtenspecialist, nieuwsgierig aangelegd en een kritische denker die een bijdrage wil leveren aan de missie van het College? Dan zijn we op zoek naar u!

De Collegeleden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de aan hen door de Voorzitter van het College toegewezen onderwerpen en zaken. Met behoud van ieders ruimte en verantwoordelijkheid voor de persoonlijke taakvervulling is het College op basis van constructieve samenwerking collegiaal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering van de wettelijke opdracht en de realisatie van de missie van het college.

Het Collegelid kent de volgende hoofdtaken:
• Bijdragen aan de gemeenschappelijke missie, strategie en agenda van het College;
• Mede initiëren van en bijdragen aan effectieve onderzoeken, rapportages en adviezen en beoordelen van de mensenrechtelijk-juridische kwaliteit en overtuigingskracht daarvan;
• Bijdragen aan beleids- en publieksbeïnvloeding door communicatie, netwerken en presentaties;
• Het op verzoek onderzoeken en oordelen of onderscheid is gemaakt zoals bedoeld in de gelijkebehandelingswetgeving.

Functie eisen

Als Collegelid beschikt u in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
Een Collegelid heeft de graad van Master op het gebied van het recht (of een daaraan gelijkgestelde titel in de rechtsgeleerdheid) of de graad van Master van een studie met zwaartepunt op het gebied van de mensenrechten en ten minste vijf jaar relevante werkervaring. Kennis van het gelijkebehandelingsrecht en/of ervaring met onderzoek naar/adviseren over mensenrechtenkwesties binnen de Nederlandse rechtsorde is een pre. Ervaring met procederen is eveneens een pre. Verder is het wenselijk dat het Collegelid kennis heeft van internationale verdragen en beschikt over aantoonbare relevante maatschappelijke ervaring.

Bovendien voldoet een Collegelid aan de onderstaande eisen:
• Grondige kennis van ten minste een deel van de mensenrechten en de (internationale) toezichtmechanismen;
• Kunnen toepassen van grond- en mensenrechtelijke normen en afwegingskaders op specifieke casuïstiek;
• Inzicht in sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aangelegenheden en ontwikkelingen, met oog en gevoel voor rechtstatelijke verhoudingen;
• Kennis van de werking van de overheid en van de rol van het bestuur, adviesorganen volksvertegenwoordiging, en ambtelijke ondersteuning daarbinnen;
• Kennis van en ervaring met beleidsbeïnvloeding op hoog niveau;
• Ervaring met het omgaan met tegengestelde belangen en het voeren van richtinggevende gesprekken daarover met belangendragers;
• In staat om inhoudelijk richting te geven aan onderzoeks- en adviestrajecten en de resultaten daarvan gericht in te zetten in de buitenwereld;
• Bestuurlijke sensitiviteit, kunnen opereren in een setting van collegiaal bestuur en van een professionele relatie met het ondersteunend bureau;
• Omgevingsbewustzijn: signalen uit de buitenwereld kunnen opvangen, duiden en omzetten in activiteiten;
• Het onderhouden en verder ontwikkelen van een breed, relevant netwerk.

Bedrijfsprofiel

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.
Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN Verdrag Handicap.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 15 ARAR. Het betreft hier een functie van minimaal 0,4 FTE en maximaal 0,6 FTE. Verwacht wordt dat het collegelid de functie vervult naast een andere maatschappelijke functie, die niet strijdig is met onafhankelijkheid.
Voorwaarde voor benoeming tot lid is dat een Verklaring omtrent het Gedrag kan worden overlegd. In verband met de onafhankelijkheid van het College komen ambtenaren die werken onder de verantwoordelijkheid van een minister niet in aanmerking voor benoeming (artikel 17 lid 3 van de Wet College voor de Rechten van de Mens).
De benoeming geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste 6 jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor de duur van maximaal 3 jaar.

Procedure

Bij de werving en selectie laat het College voor de Rechten van de Mens zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een praktijkopdracht en/of assessment kunnen hier ook onderdeel van uitmaken.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 28 september tegemoet.

Contactpersoon
Ans Cuijpers, e-mail: cuijpers@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-1373 8525.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Utrecht
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.