Informatie Analist

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

26-03-2020

Publicatie eindigt

03-04-2020

Opdrachtgever

BlueTrail IT B.V.

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT31527
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 juli 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 juni 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend.
Sluitingsdatum: Donderdag 2 april om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Informatie Analist voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende systemen. In sommige gevallen is deze data opgeslagen in een datawarehouse. Omdat de data belangrijk zijn, bouwen wij één landelijk datawarehouse: de Basisvoorziening Informatie (BVI). Deze BVI speelt een cruciale rol binnen de organisatie. Data afkomstig van alle eenheden wordt vanuit een geïntegreerde BI omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie.

De BVI Bedrijfsvoering (BVI-BV) brengt data uit de bedrijfsvoering systemen van de organisatie bij elkaar. Data over onder meer medewerkers, financiën, middelen, contracten, capaciteitsmanagement en opleidingen wordt geïntegreerd. Vervolgens worden deze vertaald naar informatie over business processen en thema’s. Deze informatie is onmisbaar voor de besturing van de organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het team met een ervaren Informatie Analist.

Taken/werkzaamheden:
 • Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum
 • Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken
 • Vertalen van een business requirement naar business rules
 • Sensitief voor bestuurlijke verhoudingen
 • Het leveren van kwaliteit
 • Omgaan met gevoelige informatie
Vakmatige taken
 • Informatie analyse
 • Data analyse
 • Constructief mee in oplossingen
 • Begeleiden van het ontwikkeltraject
 • Documenteren

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding richting ICT of informatica of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als informatie analist in een grote organisatie, in een HR en/of Finance en/of Facility omgeving.
 • Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt werkervaring als informatieanalist in een soortgelijke functie waarbij je werkervaring hebt opgedaan met bedrijfsvoeringsprocessen zoals HR, Finance en/of Facility Management. (weging 40%)
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met data warehousing en Kimball ster modeleringsmethodiek. (weging 25%)
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met SQL (lezen en schrijven). (weging 20%)
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met het Agile Scrum methodiek.
Competenties:
 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:
• een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
• geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
• een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.