Hoofd VFV - (Directie functie) UWV Divisie Uitkeren (Vervuld)

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

11-10-2017

Opdrachtgever

Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is voor het UWV op zoek naar een zeer ervaren en inspirerende leidinggevende voor de functie van Hoofd Verwerken Financiële Verplichtingen (VFV), die een duidelijke visie heeft op het gebied van invorderprocessen, het salarisdomein en daarbij horende betaalstromen, informatievoorziening en projectmatig veranderen. Het hoofd VFV bestuurt, als lid van het directieteam van de Divisie Uitkeren, de afdeling VFV en opereert daarbij op strategisch en tactisch niveau. Je hebt kennis van en affiniteit met ICT zodat je de werkprocessen binnen VFV tot een succes kunt maken. Daarnaast weet je goede samenwerkingsrelaties te realiseren met zowel interne als externe partijen. Je hebt oog voor de maatschappelijke context waarin je medewerkers opereren, de invorderingsprocessen betreffen immers ook klanten die het zwaar hebben op financieel en/of maatschappelijk vlak. Ben je daarnaast maatschappelijk betrokken, resultaat- en klantgericht? En vind je het een mooie uitdaging om veranderingsprocessen en de ontwikkeling van de afdeling en medewerkers uitstekend te begeleiden? Reageer dan nu op deze vacature!

Als Hoofd VFV geef je leiding aan de manager Financieel Beheer, de manager Uitvoering, de manager Bedrijfsbureau en de manager BC&K. Je bent lid van het directieteam en je rapporteert aan de algemeen directeur van de divisie Uitkeren. Daarnaast ben je als ketenregiehouder van het VFV-domein opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor alle veranderprojecten binnen dat domein. Je realiseert als Hoofd VFV de in het managementcontract overeengekomen afspraken en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de divisie Uitkeren.

Voor deze functie zijn verder de volgende specifieke elementen van belang:
• Gezien de inhoud van het werk bij VFV is een goede samenwerkingsrelatie met FEZ, IV en districtsmanagers cruciaal voor het succes. Op het onderwerp “betaalproces” is het hoofd VFV de ketenregiehouder
• Operational excellence (efficiency) en customer intimacy (service op maat).
• Betreft het imago van het UWV en het politieke afbreukrisico bij niet nakoming van de dienstverlening. Het hoofd VFV minimaliseert risico’s en maximaliseert de (veiligheids)maatregelen. Voert veiligheidsprogramma’s uit en leeft privacyreglementen volgens het UWV brede integriteitsbeleid na (privacy, beveiliging en integriteit van mensen, proces & systemen). Is zich bewust van het hoge afbreukrisico bij niet uitgevoerde of foutieve betalingen en het maatschappelijke, publicitaire en/of politieke effect. Stuurt/coacht bewust op het spanningsveld tussen rechtmatigheid, klanttevredenheid en sociale aspecten bij terugvorderen.
• Van belang is het realiseren van de bedrijfsvoering binnen wisselende conjunctuur. Verder het realiseren van de (eigen) bedrijfsvoering door middel van partnership.
• Het hoofd VFV onderhoudt externe relaties met o.a. de Belastingdienst, CJIB, gemeenten, curatoren en KBvG (overkoepelend orgaan van deurwaarders).

Functie eisen

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau
• Je hebt zeer ruime leidinggevende ervaring in een financiële dienstverlenende organisatie, met een hoge standaard van automatisering.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent samenwerking gericht
• Je vertoont inventief leiderschap, geeft ruimte en verantwoordelijkheid, en je bent ontwikkelgericht
• Je beschikt over aantoonbare ervaring in het opdrachtgeverschap van grote programma’s en verandertrajecten
• Je kent globaal de spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO) en je hebt inzicht in de politieke, maatschappelijke en economische context van UWV
• Je hebt kennis (of weet je die snel eigen te maken) van de ketenpartners en hun processen en de structuur van de uitvoering van de sociale verzekeringen.
• Je competenties leidinggeven, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, impact en besluitvaardigheid zijn uitstekend ontwikkeld.
• Je hebt ervaring met en kennis van financiële- en salaris processen alsmede het fiscale domein.
• Je hebt globale kennis van de SV-wetgeving en de organisatie van de Sociale Zekerheid;
• Je hebt ruime ervaring met het besturen van grootschalige en complexe automatiseringssystemen en het implementeren van veranderingen daarop.

Bedrijfsprofiel

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV doet dat als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kerntaken van het UWV bestaan uit het stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden (‘werk’); het beoordelen volgens eenduidige criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden (‘indicatiestelling’); het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is (‘uitkeren’); en het zorgdragen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven (‘gegevensbeheer’).
De activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies (Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren, Klant & Service en Gegevensdiensten) en de lijndirectoraten Bezwaar & Beroep en Handhaving. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

De divisie Uitkeren (circa 5.000 medewerkers) is primair verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van uitkeringsaanvragen en het verzorgen van de betaling van uitkeringen aan ongeveer 1,4 miljoen klanten. Daarnaast is Uitkeren verantwoordelijk voor een inkomende geldstroom (invorderingen van boetes, rentevorderingen, vorderingen van onterecht uitbetaalde uitkeringen, beslag op derden en verhaal bij faillissementen).

Bij de afdeling VFV (Verwerken Financiële Verplichtingen) werken ruim 330 medewerkers verspreid over 6 locaties (Leeuwarden, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam). VFV is verantwoordelijk voor en opdrachtgever van de debiteuren- en crediteurenprocessen van de divisie Uitkeren. Daarmee is VFV feitelijk een van de grootste salarisadministrateurs van Nederland. Dagelijks wordt er gemiddeld 82 miljoen euro aan uitkeringen uitbetaald. VFV heeft daarbij als taak het bepalen van nettobedragen, het verzorgen van de loonadministratie, het verstrekken van betaalopdrachten, het verwerken van vorderingen, het verwerken van ontvangsten en het uitvoeren van incassotrajecten. Tevens is afdracht en aangifte richting Belastingdienst een cruciale taak van VFV.

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een salaris binnen maximaal schaal 14 waarnaast tevens een dertiende maand en vakantiegeld (circa max. € 105.000). Het betreft een dienstverband voor een jaar met nadrukkelijk de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (38 uur per week).

Procedure

Bij de werving en selectie laat het UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Bestuur van het UWV. Solliciteren kan via onze website: www.aardoomendejong.nl

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag z.s.m. tegemoet.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Utrecht
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.