Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

16-04-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25516
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 juni 2019
Einddatum: 31 december 2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: Tussen 7 en 24 mei
Sluitingsdatum: Vrijdag 26 april om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie voor 32 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Utrecht wordt lokaal, regionaal, nationaal en internationaal herkend én erkend als een stad
en regio waar het prettig wonen, werken, studeren en recreëren is. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. De stad groeit razendsnel. We vinden het belangrijk dat de groei blijft passen bij het karakter van de stad en zoeken een juiste balans tussen groei en leefbaarheid. Die groei leiden we in goede banen door te kiezen voor gezonde stedelijke ontwikkeling.
De organisatie Ruimte (circa 500 medewerkers) richt zich op de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad. De stad staat voor een grote groeiopgave. Leidraad is de Ruimtelijke Strategie waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven centraal staat. Ruimte stelt de opgaven in de stad centraal en werkt “opgavegericht”. Medewerkers werken in opgaven vanuit een professionele thuisbasis in gildes (matrix). Sturing van Ruimte is in handen van twee directeuren die ieder direct of indirect opdrachtgever zijn van de opgaven in het ruimtelijk en economische domein en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie. Samen met de directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit stuur je de hoofdopgaven en de managers direct aan en draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie. De directeuren vervangen elkaar binnen en buiten de organisatie wanneer dat nodig is. Je legt verantwoording af aan de themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

Taken/werkzaamheden:
Als interim directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie heb je de volgende hoofdtaken:

 1. Opdrachtgeverschap voor de volgende 4 opgaven:
  I. Gezonde Gebiedsontwikkeling: zorg dragen voor project- en gebiedsontwikkeling, verdichten/vergroenen in balans.
  II. Werk voor iedereen: opdrachtgever binnen Ruimte voor duurzame economische ontwikkeling, werk van de toekomst.
  III. Woningmarkt in balans: aanbod voor alle doelgroepen.
  IV. Netwerken, Acquisitie, Marketing en Trade.
 2. Vanuit deze rol als opdrachtgever ben je ook het escalatieniveau voor externe partijen en verantwoordelijk voor de grotere contracteringen die wij als stad op deze opgaven realiseren met externe partijen.
 3. Als opdrachtgever ben je functioneel leidinggevende van de programmamanagers op deze opgaven.
 4. Aansturing van drie managers: gilde Wonen, Werken en Verblijven, gilde Investeren en Exploiteren en gilde Opgavesturing.
 5. In het verlengde hiervan ben je ambtelijk eindverantwoordelijk voor het bestuurlijk verder brengen van deze dossiers.
 6. Werken vanuit het ingezette gedachtengoed van de Transitie Ruimte en organisatie ontwikkeling, dit voortzetten én collegiaal adviseren en meehelpen om deze ontwikkeling verder te brengen. De Transitie Ruimte, gericht op het meer zelf organiserend werken aan opgaven, is enkele jaren geleden ingezet en wordt de komende tijd voortgezet.
 7. Als WOR bestuurder ben je verantwoordelijk voor de medezeggenschap in jouw onderdeel.

Als interim directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie zorg je ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de lange termijn opgaven en de daarmee verbonden ambities in het collegeprogramma ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’. De ontwikkelopgave voor de organisatie ‘Utrecht Centraal’, oftewel meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan opgaven in de stad, wordt verder doorgezet. Het opgavegericht werken vraagt naast verdere professionalisering van de eigen organisatie ook het verder versterken van de verbinding en samenwerking met andere organisatieonderdelen (zowel in de ruimtelijke keten als in het maatschappelijk domein) en uiteraard met de stad.
De directe collega, directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit, is René Groen.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op WO niveau.
 • Je hebt minimaal 7 jaar managementervaring in een eindverantwoordelijke rol binnen een G4 of andere 100.000 plus gemeente.
 • Je bent in het bezit van minimaal 2 referenties.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling in een grootstedelijke omgeving en daarbij horende publiek private samenwerking. (weging 35%)
 • Je hebt recente ervaring met opdrachten waarin organisatieontwikkeling een belangrijke taak was.

Competenties:
Om deze opdracht succesvol te kunnen uitoefenen is het nodig dat je:

 • Een stevige persoonlijkheid hebt, en dat je tegelijkertijd over soepelheid beschikt en met gezag daadkrachtig en verbindend optreedt.
 • Zakelijk en resultaatgericht bent.
 • Gedegen ervaring hebt in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Acteert op participatieve wijze en aantoonbare ervaring hebt met het creëren van draagvlak.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Utrecht
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.